Voeren dieren verboden in Haarlem om overlast tegen te gaan

Dieren voeden Haarlem

Voeren dieren verboden in Haarlem om overlast tegen te gaan

HAARLEM – Overlast van dieren komt best regelmatig voor in Haarlem. Dit kan om ongedierte gaan bij iemand in huis, maar ook wilde dieren kunnen de nodig overlast veroorzaken. Vaak is de aanleiding voor een dergelijk probleem direct terug te herleiden naar het gedrag van mensen. Als je door het rondslingeren van etensresten last krijgt van muizen of een leger mieren in huis dan is dit natuurlijk je eigen schuld. Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de kosten van een ongediertebestrijding Haarlem. Leiden menselijke misdragingen echter tot overlast van wilde dieren op straat dan draait de gemeente voor deze kosten op. Om deze reden gaan er nu stemmen op om het voeren van dieren verboden te maken in Haarlem. In Amsterdam is een dergelijke wetgeving al doorgevoerd.

Vogels eten geven verboden

Op dit moment is het in Haarlem al verboden om meeuwen te voeren. Deze wet heeft te maken met de groeiende overlast die deze grote vogels in de stad veroorzaken. Doordat mensen de meeuwen eten geven komen er steeds meer van de vogels in de bewoonde wereld en deze gaan zich ook nog eens steeds brutaler gedragen. Het brutale gedrag heeft voor dermate veel overlast gezorgd dat de gemeente Haarlem het voeren van meeuwen strafbaar heeft gemaakt. Als iemand meeuwen eten geeft dan kunnen zij hier hiervoor een boete van 130 euro krijgen. In de gemeente worden nu plannen gemaakt om dit voerverbod uit te breiden naar andere dieren. Zo zorgt het voeren van duiven in Haarlem ook voor de nodige overlast.

Ongediertebestrijding over risico’s van dieren voeren

Volgens de ongediertebestrijding Haarlem is het voeren van dieren niet zo onschuldig als het lijkt. Een omaatje met een kleinkind die een paar oude boterhammen aan duiven of eenden voert lijkt niemand daarmee kwaad te doen. Het gevolg is echter dat de gevoerde dieren een ongezond leven leiden en voor hun voeding afhankelijk worden van mensen. Daarbij wordt het gevoerde voedsel meestal ook niet allemaal opgegeten. De achtergebleven stukken brood trekken dan weer andere soorten ongedierte aan. Ratten kunnen hier bijvoorbeeld op afkomen. Dit is ook de reden waarom het voerverbod nu in Amsterdam is ingevoerd. De ongediertebestrijding Haarlem is van mening dat een dergelijke maatregel ook in Haarlem nuttig kan zijn.