Roek

Roek

Roek

Een roek is een vogel die tot de kraaiachtigen behoort en vaak verward wordt met een zwarte kraai. Vooral jonge roeken zijn zeer lastig uit elkaar te houden met zwarte kraaien. De vogels zijn bijvoorbeeld even groot met een gemiddelde lengte van 46 cm en hebben zwarte veren met een blauwachtige metaalglans. Ook maken beide soorten veel dezelfde geluiden. Op latere leeftijd is een roek makkelijker te herkennen doordat dan rondom de snavel kale grijze huid te zien is. Roeken leven in kolonies waarbij meerdere paren in een aantal bomen hun nesten dicht bij elkaar bouwen. Deze vogelkolonies kunnen uitgroeien tot zeer grote aantallen. Doordat de roek een zeer luidruchtige vogel is kan een dergelijke grote populatie in stedelijke gebieden de nodige overlast veroorzaken. De roek is wel een beschermde vogelsoort. Het verjagen van de vogels mag daarom alleen wanneer hier ontheffing voor aangevraagd is.