Kamervlieg

Kamervlieg

Kamervlieg

De kamervlieg of huisvlieg is een tweevleugelig insect die in grote getale over vrijwel de gehele bewoonde wereld voorkomt. De insectensoort waar de kamervlieg toe behoort is de Musca Domestica groep. Dit is een Latijnse benaming die letterlijk ‘vlieg van het huis’ betekent. De kamervliegen, die rond de 6 en 8 mm in lengte kunnen worden, is de vliegensoort die het meeste in huis voorkomt. In regio’s met een koud klimaat zoals in Nederland zijn de insecten ook afhankelijk van de warme omgeving van een woonkamer om te kunnen overleven. Vanwege deze afhankelijkheid hebben zij dan ook de namen kamervlieg en huisvlieg gekregen. De insecten zullen vaak in de buurt van afval te vinden zijn. Hier leggen zij ook hun eitjes waaruit maden komen die in een later stadium weer in nieuwe kamervliegen veranderen.

Richt een kamervlieg schade aan?

Over het algemeen veroorzaakt de kamervlieg niet of nauwelijks overlast. Zeker niet wanneer er slechts een paar aanwezig zijn. De vlieg bevuilt hooguit oppervlakken. Althans, dat is wat veel mensen denken. De kamervlieg kan echter ook ziektekiemen bij zich dragen. Het ongedierte kan hiermee mensen en dieren besmetten. Wanneer er slechts een aantal kamervliegen aanwezig zijn, is dit vaak niet aan de orde. Is de kamervlieg echter in groten getale aanwezig? Dan kan het maar zo zijn dat u besmet wordt met een bacterie of virus. Lees aan de hand van deze 24 tips hoe u vliegen het beste kunt voorkomen en verjagen.

Wat te doen bij overlast door kamervliegen?

Wanneer u overlast heeft door kamervliegen, is bestrijding de beste optie. Veel mensen gebruiken hiervoor een vliegenmepper. Door de beestjes te doden, denken zij van het probleem verlost te zijn. Dit is vaak niet het geval. Zeker niet wanneer er veel huisvliegen aanwezig zijn in uw woning. Deze kunnen zich immers voort blijven planten, waardoor de populatie alleen maar groter wordt. Wilt u definitief verlost worden van de kamervlieg? Schakel dan een professionele bestrijder in. Voor hem is het namelijk een fluitje van een cent om de vliegen te bestrijden. Hij heeft hiervoor verschillende middelen en technieken. Met hulp van een ongediertebestrijder bent u dus snel verlost van de kamervlieg.