Houtworm

houtworm in hout

Houtworm

Een houtworm is een insectenlarve die in hout leeft en zich ook met het materiaal voedt. Het zijn de larven van verschillende soorten kevers. In de meeste gevallen gaat het om de houtwormkever, spinthoutkever of de huisboktor. Deze insecten leggen hun eitjes in spleten, kieren of scheuren van het hout. Uit deze eitjes komen vervolgens larven die we houtwormen noemen. Vanaf het moment van uitkomen beginnen de larven gangen in het hout te vreten. Doordat de houtworm zich 3 tot 10 jaar met het hout blijft voeden zal een aangetast stuk hout vaak meerdere generaties houtwormen bevatten. Zonder bestrijding van het ongedierte zal het probleem steeds erger worden en is onherstelbare schade onvermijdelijk. Nadat de houtworm zich voldoende gevoed heeft verandert deze in een cocon aan de oppervlakte van het hout. Uit deze cocon zal een kever ontstaan die via de uitvlieggaten het hout uit zal vliegen.

Keversoorten

Veel keversoorten voeden zichzelf in volwassen gedaante met hout. De spinthoutkever en boktor zijn hier twee voorbeelden van. Het is echter in de larvefase dat de houtworm de meeste schade aan hout aanricht. Om deze reden zal De Bestrijdingsbrigade zich tijdens de bestrijding richten op het bestrijden van houtwormen, eitjes en cocons van alle keversoorten.

Doe de houtworm proef

Vaak kunt u aan de kleine gaten zien dat er in ieder geval ooit houtworm aanwezig is geweest. Maar hoe weet u of die houtworm nog steeds aanwezig is of dat het om oude gaten gaat? Daar is een simpele proef voor te bedenken. Leg een stuk zwart vel papier onder de rand van het meubel. Kijk een week later nog eens naar het vel. Ligt er heel fijn zaagsel op het vel papier, dan is er nog steeds houtworm aanwezig. Is er geen zaagsel aanwezig, dan is de kans groot dat er ook geen houtworm in het meubel zit.