Hommels

Hommels

Hommels

Omdat hommels bijzonder nuttig zijn voor de natuur, behoren zij tot de groep beschermde diersoorten. Een grote hommel kan ongeveer 2800 bloemen per dag bestuiven. Normaal gesproken zijn hommels niet agressief, maar zij verdedigen zichzelf wel wanneer zij worden opgejaagd of zich in het nauw gedreven voelen. De mannelijke hommel heeft geen angel, de vrouwelijke wel. In Nederland komen er ongeveer 29 soorten hommels voor, waarvan de bekendste de tuinhommel, de akkerhommel, de weidehommel, de boomhommel en de steenhommel zijn. Laatstgenoemde twee soorten bouwen hun nest vaak binnenshuis. Doorgaans veroorzaken de beestjes geen overlast. Hommels worden aangetrokken door de kleur blauw.

Hommel bestrijden vaak niet noodzakelijk

Veel mensen vergelijken hommels met wespen. Qua kleur lijken ze inderdaad op elkaar, maar er zit een wezenlijk verschil in. Een hommel is namelijk een goedaardig beestje. Zo steekt deze insectensoort nauwelijks. De mannetjes kunnen zelfs niet eens steken. Vrouwtjes steken alleen wanneer zij zich in het nauw gedreven voelen. De hommel bestrijden is dan ook niet nodig. Althans, meestal niet. Hommels leven maar betrekkelijk kort. De overlast is dan ook maar van tijdelijke aard. Laat dit insect dan ook lekker zijn dingen doen en laat hem vooral met rust. Indien u de hommel met rust laat, doet hij u ook geen kwaad.

Hommelnest verwijderen

Doordat hommels bijzonder nuttig zijn voor de natuur, is het een beschermde diersoort. Het kan echter voorkomen dat dit ongedierte overlast veroorzaakt. Bijvoorbeeld wanneer er een nest in de buurt zit. De meeste hommels bouwen hun nest buiten. In de buurt van openbare plekken kan een hommelnest dan ook gevaarlijk zijn. Een hommel kan zijn nest ook binnenshuis bouwen. Hierdoor kan er ook overlast ontstaan. Wilt u het hommelnest verwijderen? Doe dit alleen wanneer er grote overlast is. Voor het verwijderen van het nest schakelt u een professionele ongediertebestrijder in. Heeft u geen last van het hommelnest? Laat het dan vooral lekker zitten. Hommels leven namelijk maar betrekkelijk kort.