Gewone tapijtkever

Gewone tapijtkever

Gewone tapijtkever

De gewone tapijtkever staat ook wel bekend onder de naam museumkever. De larve van deze keversoort voedt zich met dierlijke materialen, zoals wol, leer en veren. In de natuur legt de gewone tapijtkever daarom haar eitjes veelal in vogelnesten waar de larven na hun geboorte zich met de veren van vogels kunnen voeden. Als gewone tapijtkevers in huis voorkomen dan is de oorzaak hiervan in veel gevallen dat er een vogelnest onder een dakgoot zit waar de beestjes zich eerst gevestigd hebben. Vervolgens komen zij in de woning en kunnen hier eitjes in tapijten leggen waar de keverlarven zich voeden met haren van mensen en huisdieren. De bijnaam museumkever heeft het insect te danken aan het feit dat zij de grootste bedreiging vormen voor museums waar dieren zijn opgezet. De gewone tapijtkever kan haar eitjes in de opgezette dieren leggen waarna de larven zich zullen voeden aan de pels van het dier.

De gewone tapijtkever bestrijden

Is de gewone tapijtkever aanwezig in uw woning? Dan is bestrijding aan te raden. Doet u dit niet, dan kan dit ongedierte zich snel ontwikkelen. Op deze manier ontstaat een plaag. Zelf bestrijden wordt afgeraden. Om het ongedierte uit te roeien, doet u een beroep op De Bestrijdingsbrigade. Wij hebben namelijk speciale middelen om de gewone tapijtkever te bestrijden. Met dit middel roeien wij overigens niet alleen de gewone tapijtkevers zelf uit. Ook zijn larven leggen door dit middel het loodje. Ons bestrijdingsmiddel werkt gedurende lange tijd. Hierdoor is met zekerheid te zeggen dat gewone tapijtkever juist bestreden wordt.

Zo voorkomt u aanwezigheid van de gewone tapijtkever

Voorkomen is altijd beter dan genezen. U kunt zelf dan ook het nodige doen om de aanwezigheid van de gewone tapijtkever te voorkomen. Zorg er in eerste instantie voor dat er geen vogelnesten onder uw dakpannen zitten. Zoals u al kon lezen, legt de gewone tapijtkever zijn eitjes namelijk vaak in een vogelnest. Heeft u onlangs een wespennest of hommels bestreden? Dan is het zaak het nest te verwijderen. De gewone tapijtkever en zijn larven kunnen zich hier namelijk mee voeden. Tot slot is het natuurlijk van belang dat kieren en spleten gedicht worden. Zo kan de gewone tapijtkever uw woning niet meer binnenkomen.

Last van ongedierte? Zoek op uw plaatsnaam en laat De Bestrijdingsbrigade het ongedierte bestrijden!