Diefkevers

Diefkevers

Diefkevers

Diefkevers hebben een opvallende naam en tevens een afwijkend uiterlijk van de meeste andere keversoorten. De naam is aan de kever gegeven vanwege het feit dat zij snel hun kop terugtrekken als er bijvoorbeeld licht op hen geschenen wordt. Het is een gedragseigenschap die ook een dief zou vertonen die in de nacht betrapt wordt tijdens zijn bezigheden. De diefkevers hebben een klein, rond lichaam en een glanzende roodbruine kleur. Opvallend aan hun uiterlijk zijn de zes lange poten onder het lichaam. Door deze dunne poten, en het langzame tempo waarin een diefkever loopt, wordt de keversoort vaak voor een spin aangezien. Dit misverstand hebben mensen niet als zij in huis of bedrijf met een plaag van diefkevers te maken krijgen. De diefkevers en hun larven voeden zich met allerlei plantaardige en dierlijke materialen. Onder de juiste omstandigheden zal een diefkeverpopulatie zeer snel in aantallen toenemen en kunnen diefkevers in grote aantallen in muren en vloeren voorkomen.