Cacaomot

Cacaomot

Cacaomot

Net zoals alle andere mottensoorten behoort de cacaomot tot de groep nachtvlinders. Deze specifieke soort wordt een zogenaamde snuitmot genoemd. De volwassen cacaomot is tussen de 14 en 20 mm groot als de vleugels volledig uitgespannen zijn. Het zijn de larven van de cacaomotten die de grootste overlast veroorzaken. Zij voeden zich met droge plantaardige producten. In de meeste gevallen gaat het om cacao en tabak die opgeslagen zijn voor menselijke consumptie. Omdat vooral in cacao wereldwijd veel handel bedreven wordt is het probleem bij de opslag van dit product het grootst. Als men in een opslagruimte van cacao de donkergekleurde motten ziet vliegen dan duidt dit ook op de aanwezigheid van de larven. Op het moment dat de cacaomot wordt gesignaleerd moet tot bestrijding overgegaan worden voordat de motten tot een plaag uitgroeien. Als de cacaomotten eenmaal tot een plaag uitgroeien kan de gehele opgeslagen voorraad worden weggegooid.

Kans op aanwezigheid cacaomot verkleinen

Zoals u al kon lezen wordt cacao en tabak over de hele wereld vervoerd. Dit is ook de oorzaak dat de cacaomot relatief veel voorkomt. Toch is het wel degelijk mogelijk om de kans op de aanwezigheid van dit ongedierte te verkleinen. Wanneer u handelt in cacao of tabak, is het van belang dat u binnenkomende goederen altijd controleert. Op deze manier weet u direct of de cacaomot aanwezig is. Daarnaast is het verstandig om voedingsmiddelen op plekken kouder dan 15 graden te bewaren en het liefst in afgesloten potten of bakken. Heeft u een grote opslag? Zorg er dan voor dat cacao of tabak hier niet te lang blijft liggen. Indien de ruimte leeg is, is het verstandig deze helemaal te reinigen. Hierdoor wordt de kans op de aanwezigheid van de cacaomot aanzienlijk kleiner.

Larven zorgen voor de meeste schade

De aanwezigheid van de cacaomot is vaak niet lastig op te merken. Dit geldt echter wel voor de larven van dit ongedierte. Deze brengen doorgaans dan ook de meeste schade aan producten aan. Zij kunnen onder meer voorraden aanvreten. Het is echter ook mogelijk dat de cacaomot zijn eitjes legt in reeds geproduceerde chocolade. Hier schuilt dus ook nog een gevaar in. Bij de aanwezigheid van de cacaomot is de juiste bestrijding dan ook aan te raden. Althans, wanneer u verlost wilt worden van dit ongedierte tenminste.