Bloedluis

Bloedluis

Bloedluis

De bloedluis staat ook wel bekend als vogelmijt. Dit komt doordat de kleine bloedluizen zich voornamelijk voeden met het bloed van vogels. De parasiet kan echter ook op huisdieren voorkomen zoals katten en konijnen. Bloedluizen zijn ’s nachts actief om bloed te zuigen van rustende vogels. Overdag paren de beestjes en leggen zij eitjes. De voortplantingscyclus van de bloedluis ligt rond de zeven dagen. Door deze korte tijd van voortplanten kan een populatie zeer snel groeien. Dit is vooral een probleem voor pluimveehouderijen die bijvoorbeeld kippen houden. Het bestrijden kan lastig zijn doordat de bloedluis zeer hardnekkig is. Zelfs in lege vogelverblijven kunnen zij tot 10 maanden overleven. Kippenhokken en duiventillen worden daarom met witkalk behandeld om te voorkomen dat bloedluizen zich in deze verblijven zullen vestigen.