Veel stalbranden worden door muizen en ratten veroorzaakt

Stalbrand door ongedierte

Veel stalbranden worden door muizen en ratten veroorzaakt

Een bekende Nederlandse bioloog is van mening dat veel stalbranden die uitbreken veroorzaakt worden door muizen en ratten die de isolering van elektriciteitsdraden aanvreten. Doordat de schade die met een stalbrand gepaard gaat enorm hoog kan oplopen, wordt daarom gepleit om veehouders bij een verzekeringsclaim strenger te controleren wat zij hebben gedaan om het ongedierte te bestrijden. Zo moet bijvoorbeeld uit een onderzoek blijken dat de veehouderij zich op een vaste basis blijft inzetten met ongediertebestrijding voordat een verzekeringsclaim wordt uitbetaald. Deze maatregel moet de veehouders verplichten om hun verantwoordelijkheid te nemen in de bestrijding van ongedierte.

Knaagdieren in stallen met vee

Een stal die compleet vrij is van ongedierte is meestal maar van korte duur. Een vast contract met een ongediertebestrijder of een cursus die de boer zelf gevolg heeft is daarom noodzakelijk. Vooral knaagdieren, zoals muizen en ratten, weten hun weg altijd wel tot in stallen met vee te vinden. Knaagdieren zijn zogenaamde cultuurvolgers en komen zodoende over de hele wereld voor waar mensen wonen. Veehouderijen zijn ideale leefomgevingen voor de knaagdieren, omdat zij hier genoeg voedsel kunnen vinden en er genoeg plekken zijn om te verstoppen. Hierdoor kunnen muizen- en rattenpopulaties zeer snel tot grote aantallen uitgroeien. Hoe groter het aantal muizen en ratten, hoe groter ook de kans wordt dat zij een keer het isolatiemateriaal om elektriciteitskabels aanvreten en hiermee brandgevaar veroorzaken. Voordat dit gebeurt moeten muizen- en rattenplagen bestreden worden. Voor veehouderijen betekent dit een constante bestrijding van knaagdieren.

Strengere eisen verzekeraars

Omdat een groot aantal stalbranden veroorzaakt wordt door knaagdieren, doen verzekeraars er goed aan schadeclaims van getroffen boeren eerst eens goed tegen het licht te houden. Zo moeten zij bijvoorbeeld extra aandacht besteden aan het feit of een boer wel een contract heeft afgesloten met een ongediertebestrijder. Indien dit niet het geval is, is de kans immers een stuk groter dat ongedierte zich vroeg of laat vestigt in de stallen. Dit verhoogt automatisch het risico op een brand, zeker wanneer elektra niet goed geïsoleerd is.

Zorg voor goede isolatie elektra

Ziet u regelmatig ratten en muizen rondom uw megastal? Dan is het van belang elektra in de stal goed te isoleren. Indien u dit niet doet, is de kans groot dat de elektra vroeg of laat wordt aangevreten door het ongedierte. Dit is dus eigenlijk al iets om bij de bouw van de stal rekening mee te houden. Wanneer de elektra in uw megastal niet geïsoleerd is, kan het behoorlijk prijzig zijn om dit nu alsnog te laten doen. Ongediertebestrijding kan in dat geval een goedkopere optie zijn om de kans op een stalbrand te verkleinen.

Bestrijden van muizen en ratten

Het succesvol bestrijden van muizen en ratten begint bij het alert zijn op de aanwezigheid van de knaagdieren. Het zien van een enkele muis of rat in een stal is nog geen reden tot paniek, maar wel een indicatie om extra alert te zijn op meerdere exemplaren van de ongediertesoort. Indien blijkt dat er sprake is van een groeiende muizenpopulatie dan is het tijd om actie te ondernemen. Een ongediertebestrijding kan dan ingeschakeld worden om de muizen te bestrijden. Indien dit gebeurt op een vaste basis dan weet de ongediertebestrijder precies waar de probleemgebieden zijn en hoe de knaagdieren het meest effectief bestreden kunnen worden. Soms is het plaatsen van vallen al voldoende om de muizen en ratten succesvol te bestrijden. Het kan echter ook voorkomen dat muizen- en rattengif wordt ingezet bij de bestrijding.