101 tips om ongediertebestrijding uit te voeren

101 tips ongediertebestrijding

101 tips om ongediertebestrijding uit te voeren

Ongedierte kan je overal tegenkomen. Vooral in huis of op kantoor veroorzaken de verschillende beestjes veel overlast. Onze werk- en leefomgeving willen we liever niet met insecten of knaagdieren delen. Dit geldt in mindere mate ook voor de tuin, de schuur en garage. Om je te helpen bij het bestrijden van ongedierte hebben we daarom 101 tips om ongediertebestrijding uit te voeren opgesteld. Hieronder vind je voor alle plekken waar je ongedierte kan tegenkomen een overzicht van de meest voorkomende soorten en tips hoe je het beste ongediertebestrijding op deze beestjes kunt uitvoeren.

Ongedierte bestrijden in huisOngediertebestrijding huis

 1. Muizenvallen in huis plaatsen
  Heb je last van muizen in huis? Dan kan je deze bestrijden met het plaatsen van muizenvallen. De vallen moeten meerdere keren geplaatst worden om er zeker van te zijn dat je van de gehele muizenfamilie verlost bent.
 2. Muizen met gif bestrijden
  In sommige gevallen is een muizenplaag in huis zo groot dat het plaatsen van vallen onbegonnen werk is. In dat geval kan je de muizen beter met gif bestrijden. Ga hier wel voorzichtig mee om want het gif kan ook schadelijk voor mensen en huisdieren zijn.
 3. Houtworm in constructiebalken bestrijden
  Hoewel de huizen in Nederland voor het grootste gedeelte uit steen, cement en beton bestaan kom je in elk huis ook nog houten constructiebalken tegen. Bijvoorbeeld bij de dakconstructie van het huis. Komen hierin houtwormen voor dan is onmiddellijk ongediertebestrijding vereist om schade door de houtwormen te voorkomen.
 4. Bedwantsen in bed, meubels en kleding bestrijden
  Eén van de meest voorkomende insecten in huizen zijn bedwantsen. De beestjes die ook wel bed bugs genoemd worden zijn helaas zeer moeilijk te bestrijden. Matrassen, lakens, meubels en kleding waarin de bedwantsen voorkomen kan je het beste weggooien om verdere verspreiding te voorkomen.
 5. Lokdoosjes voor mieren in huis plaatsen
  In de warme maanden van het jaar is de kans groot dat je een rij mieren in huis voorbij ziet komen. Je kan bij dit aangezicht het beste meteen met de ongediertebestrijding beginnen en lokdoosjes plaatsen op de plekken waar je de mieren gezien hebt.
 6. Mierenplaag bestrijden door wegnemen voedingsbron
  Is een klein aantal mieren uitgegroeid tot een plaag dan zijn lokdoosjes niet meer voldoende. Voor het bestrijden van een mierenplaag gebruik je dan een insectenspray. Daarnaast moet je ook op zoek naar de voedingsbron van de insecten om de ongediertebestrijding te laten slagen.
 7. Stilstaand water verwijderen in bestrijding van muggen
  Een enkele mug zal altijd wel een weg in je huis kunnen vinden. Deze kan je bij je uit de buurt houden met een muggenspray. Komen er vele muggen in huis voor dan betekent dit dat er in de buurt eitjes gelegd zijn in stilstaand water. Voor een succesvolle ongediertebestrijding moet deze bron van voortplanting verwijderd worden.
 8. Fruitvliegjes bestrijden in de keuken en voorraadkast
  In de keuken en voorraadkast kan je weleens overlast hebben van piepkleine fruitvliegjes. Het is een vliegensoort die zichzelf voedt met rottend fruit en groenten en zich zeer snel voortplant. Om de fruitvliegjes te bestrijden moet men op zoek naar de voedingsbron en deze verwijderen.
 9. Kamervliegen met een kleeflint vangen
  Een andere vliegensoort die je in huis kan tegenkomen is de kamervlieg. Deze vlieg is vele malen groter dan de fruitvlieg waardoor je deze eventueel ook met een snelle klap van een vliegenmepper kan bestrijden. Een makkelijkere vorm van bestrijding is het hangen van kleeflinten waar de vliegen aan vast blijven plakken.
 10. Spinnen met een stofzuiger vangen
  Een spinnenweb in de hoek van de kamer zal iedere huiseigenaar wel een keer meemaken. Wanneer je het web verwijdert zit er vaak al na een paar dagen weer een nieuwe. De spin zit er dan namelijk nog steeds. Deze moet je uit zijn schuilplaats lokken en opzuigen met een stofzuiger.
 11. Meerdere keren gif spuiten bij ongediertebestrijding zilvervisjes
  Op het moment dat je zilvervisjes in huis ziet hebben deze insecten waarschijnlijk ook al eitjes gelegd. Je kan de volwassen zilvervisjes bestrijden met een insectenspray. Het gif spuiten zal je een aantal keren moeten herhalen om ook de larven uit eitjes te bestrijden.

Ongediertebestrijding op kantoorOngediertebestrijding kantoor

 1. Muizen snel en effectief bestrijden
  Op kantoor wil je absoluut vermijden dat personeelsleden of klanten een muis te zien krijgen. Wanneer je last hebt van muizen moeten deze daarom snel en effectief bestreden worden. Muizenvallen zijn effectief maar geen snelle bestrijding. Schakel daarom een professionele ongediertebestrijding in om de muizen met gif te bestrijden.
 2. Bestrijden van ratten met vallen
  Doordat kantoren grotere ruimtes zijn en ook vaak een magazijn hebben kan je hier ook met ratten geconfronteerd worden. Deze kan je bestrijden met het plaatsen van vallen. Door op de hoogte te zijn van de vaste patronen die de ratten volgen weet je waar de vallen moeten komen te staan.
 3. Ratten met gif aanpakken
  Een andere manier om ratten op kantoor aan te pakken is met behulp van gif. Rattengif is zeer krachtig want hiermee moet je de knaagdieren die vele malen groter dan muizen zijn bestrijden. Bij de ongediertebestrijding moet hier zeer voorzichtig mee omgegaan worden.
 4. Snel van kakkerlakken afkomen op kantoor
  Het aangezicht van een kakkerlak is geen goede reclame voor een bedrijf. Het wekt de indruk dat het kantoor een onhygiënische plek is. Een professionele ongediertebestrijder kan ervoor zorgen dat je snel van kakkerlakken afkomt door gif te gebruiken en de oorzaak van hun aanwezigheid te achterhalen.
 5. Bescherm documenten, bestrijd papiervisjes
  Papiervisjes voeden zich met papier. Om belangrijke documenten op kantoor te beschermen moet je daarom de papiervisjes meteen bestrijden. Je kan bij de ongediertebestrijding speciale vallen gebruiken waar de papiervisjes op afkomen en in vast blijven kleven.
 6. Kantine schoonhouden in bestrijding tegen vliegen
  Normaal gesproken is een kantoor een schone plek. In kantoorpanden zitten echter ook kantines waarin het personeel hun lunch eet. Wordt deze niet goed schoongehouden dan kunnen etensresten al snel vliegen aantrekken. Bestrijd deze onder andere met kleeflinten.
 7. Spinnen vangen en buiten kantoorpand zetten
  Kom je elke keer met het schoonmaken van het kantoor weer spinnenwebben tegen dan is het tijd voor de ongediertebestrijding van spinnen. Dit doe je door de spinnen te vangen en buiten het kantoorpand te zetten. Alleen het verwijderen van spinnenwebben is namelijk niet voldoende.
 8. Motten, larven en eitjes uitroeien
  Motten verwachten de meeste mensen in de kledingkast maar ook op kantoor kunnen de insecten voorkomen. De beestjes kunnen zich namelijk ook met afval, stof en papier voeden. Bij de ongediertebestrijding moeten zowel de motten, larven en eitjes uitgeroeid worden door een insecticidespray te gebruiken.
 9. Bestrijding om schade van stofluizen te voorkomen
  Stofluizen zijn onder andere te vinden in boeken, tijdschriften en schilderijen. De kans is daarom best groot dat je de stofluis ook op kantoor kunt tegenkomen. Bestrijden doe je onder andere met gif en door de luchtvochtigheid op kantoor te verlagen.

Ongediertebestrijding in de garageOngediertebestrijding garage

  1. Mieren in de garage bestrijden met lokdoosjes
   Omdat veel mensen in de garage etenswaren opslaan kan je hier ook met mieren te maken krijgen. Zij weten hun weg in zakken suiker en andere zoetigheid te vinden. Door vlakbij de voedingsmiddelen lokdoosjes te plaatsen kan je mieren in de garage bestrijden.
  2. Ongediertebestrijding van muizen met vallen
   Op dezelfde etenswaren in de garage komen ook muizen af. Deze knaagdieren hebben geen enkele moeite om door een verpakking heen te knagen op zoek naar voedsel. Ongediertebestrijding doe je met muizenvallen die je steeds opnieuw blijft zetten totdat je geen sporen van muizen meer tegenkomt.
  3. Met insecticide kevers bestrijden
   Een aantal keversoorten, zoals de boktor en houtkever, wil je niet in de garage tegenkomen. Deze kevers kunnen namelijk zeer schadelijk zijn voor alle houten objecten in de garage. Ga daarom meteen over op ongediertebestrijding van de kevers door insecticide te spuiten.
  4. Houtworm bestrijden in onbewerkt hout
   Ben je niet op tijd geweest met het bestrijden van kevers dan hebben zij misschien wel eitjes in onbewerkt hout gelegd. Hier komen uiteindelijk houtwormen uit die zich met het hout zullen gaan voeden. Voor de lastige ongediertebestrijding van houtwormen kan je het beste onmiddellijk professionele hulp inschakelen die zeer waarschijnlijk Permethrin zal gebruiken.
  5. Houtwormen vergassen in constructie van garage
   Zitten de houtwormen in de dakconstructie van de garage dan is het bestrijden een stuk moeilijker. De ongediertebestrijder zal in dat geval vaak kiezen voor vergassing als bestrijdingsmethode.
  6. Kakkerlakken bestrijden met pesticide
   Om kakkerlakken te bestrijden in de garage kan je een pesticide gebruiken. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn de insecten hier niet tegen bestand. Kakkerlakken zijn wel hardnekkig en keren snel terug als de oorzaak van het probleem niet wordt aangepakt.
  7. Bestrijden van hardnekkige zilvervisjes
   Zilvervisjes zijn dol op vochtige ruimtes. De garage is daarom een plek waar je de kleine insecten die op visjes lijken best weleens zou kunnen tegenkomen. Bestrijden is moeilijk doordat de zilvervisjes zich snel voortplanten. De bestrijding met een gif moet daarom enige tijd duren om ook van de eitjes en nieuwe zilvervisjes af te komen.
  8. Bestrijden van steenmarters in de grage
   Het bestrijden van een steenmarter in de garage vereist een speciale aanpak. Het is namelijk verboden om gif te gebruiken en het beest te doden. In plaats daarvan kan een middel gebruikt worden waarvan de unieke geur de steenmarters zal verjagen.

   Ongedierte bestrijden in de tuinOngediertebestrijding tuin

  9. Muizen in de tuin bestrijden
   Het bestrijden van muizen in de tuin is best lastig. De knaagdieren kunnen onder andere in moestuinen voorkomen en daar hele ondergrondse gangenstelsel graven. Bestrijding is mogelijk met het plaatsen van een giftig lokaas of vallen in de gangen die de muizen gebruiken.
  10. Ratten in vallen vangen
   In een tuin kunnen ook ratten voorkomen. Om ratten effectief te bestrijden moet je op de hoogte zijn van hoe zij zich gedragen. Zo zal een rattennest nooit ver van een voedingsbron verwijderd zijn en gebruikt een rat vaak dezelfde sporen. Op deze plekken moeten vallen geplaatst worden om de bestrijding van de ratten te laten slagen.
  11. Mollen vangen met klemmen
   Mollen komen regelmatig in tuinen voor. De aanwezigheid van de dieren is te herkennen aan de molshopen die aangeven dat de mollen gangen in de tuin aan het graven zijn. Een ongediertebestrijder zal meestal de mollen eerst met klemmen proberen te vangen.
  12. Carbid gebruiken om mollen te bestrijden
   Een alternatieve manier van mollen bestrijden is met behulp van carbid. Dit poeder wordt in de gangen onder een molshoop gegoten. In combinatie met water produceert het carbid een giftig gas dat de mol bij inademing niet zal overleven.
  13. Een wespennest in de tuin bestrijden
   Wespen nesten zich in de meeste gevallen in de grond. Als er zich een wespennest in de tuin bevindt dan kan dit veel hinder veroorzaken omdat de wespen hun nest verdedigen. Met de bestrijding richten we ons op het doden van de wespen omdat het verwijderen van het nest uit de grond vaak te lastig is.
  14. Bestrijdt een mierennest in de tuin
   Heb je veel overlast van mieren in de tuin dan zal zich ergens een mierennest bevinden. De beste manier om de mieren te bestrijden is om deze bij de bron aan te pakken. Dit doe je bijvoorbeeld door rond het mierennest gif te strooien.
  15. Muggen in de tuin bestrijden en voorkomen
   Een groot aantal muggen maakt het buiten zitten in de tuin zeer onplezierig. Een dergelijke muggenplaag duidt erop dat er ergens sprake is van stilstaand water waar de muggen zich voortplanten. Om de muggen te bestrijden en te voorkomen moet deze verwijderd worden.
  16. Bestrijding van motten buitenshuis
   Motten zijn nachtvlinders die zowel binnen- als buitenshuis voor kunnen komen. Komen de insecten in de tuin voor dan moet je deze bestrijden voordat zij hun weg naar binnen kunnen vinden. Een speciale insectenspray kan je voor deze bestrijding gebruiken.
  17. Kevers herkennen en bestrijden
   Kevers zijn er in honderden verschillende soorten. Sommige van deze soorten zijn niet schadelijk voor je tuin en vervullen zelfs een nuttige taak. Herken je een soort die wel schadelijk is dan moet je deze bestrijden met een insecticide.
  18. Vogels verjagen met ultrasoon geluid
   Vogels kunnen voor heerlijk gezang en gefluit in de tuin zorgen. In grote getalen kunnen zij echter ook voor de nodige overlast zorgen. Bestrijding is onder meer mogelijk door de vogels te verjagen met een ultrasoon geluid.
  19. Duiven en andere vogels laten vangen
   Wil je duiven en andere vogels helemaal uit de buurt hebben dan kunnen zij ook gevangen worden. Een ongediertebestrijder kan dit op een humane manier doen en de vogels elders onderbrengen.
  20. Bladluis bestrijden met insecticide
   Bladluis in de tuin kan zeer schadelijk zijn voor bloemen, bomen en planten. De beestjes voeden zich met de bladeren van deze fauna. Bestrijding is mogelijk door het spuiten van insecticide op de blaadjes waar de bladluizen op zitten. Dit zullen zij niet overleven.
  21. Bladluizen met natuurlijke producten bestrijden
   In plaats van chemische middelen kun je bij de bestrijding van bladluis ook natuurlijke producten gebruiken. Ook kan vaak het simpelweg afspoelen van de planten met water al voldoende zijn om bladluizen te bestrijden.
  22. Nematoden inzetten om termieten te bestrijden
   Het bestrijden van termieten kan door hun natuurlijke vijanden hiervoor in te zetten. Het zijn kleine wormpjes die te koop zijn in tuincentra. De nematoden graven zich in termietenlarven om zich voort te kunnen planten. De termieten overleven dit niet.

   Ongedierte bestrijden in een schuur

  23. Bestrijden van muizen in een schuur
   Een schuur is een plek waar muizen zich graag nesten. Vaak heeft een schuur veel plekken waar zij zich goed kunnen schuilhouden. Door deze vele verstopplekken kan je de muizen het beste bestrijden met vallen en lokaas.
  24. Ratten met gif of vallen bestrijden
   Ook ratten, zoals de bruine rat, komen regelmatig in schuren voor. De knaagdieren zijn een stuk groter dan muizen maar kunnen op een soortgelijke manier bestreden worden. Voor deze bestrijding kan je kiezen uit rattenvallen of gif.
  25. Wespennest in de schuur bestrijden
   Wespen maken hun nesten in de grond, maar ook in kleine scheuren en spleten van bijvoorbeeld een schuur. De stekende insecten wil je hier natuurlijk liever niet hebben. Om het probleem te bestrijden moet het wespennest verwijderd worden.
  26. Wespen met een gif doden
   Soms zit een wespennest op een zeer lastig te bereiken plek. Het verwijderen van het nest is dan een onmogelijke taak. Bij de bestrijding moet dan gekozen worden voor het doden van de wespen met een gif. Als de voortplanting is gestopt is het bestrijden gelukt.
  27. Bestrijding van schimmel in de schuur
   De luchtvochtigheid in een schuur is vaak flink hoog waardoor het voor schimmels een geschikte plek is om het heel goed te doen. In de bestrijding van deze organismen moeten de omstandigheden die hun groei mogelijk maken veranderd worden. Vaak is het goed luchten van de schuur voldoende om het bestrijden te laten slagen.
  28. Nog voor het leggen van eitjes kevers bestrijden
   Op het moment dat je kevers in de schuur tegenkomt is het tijd om meteen tot bestrijding van de insecten over te gaan. Dit kan met een insectenspray waar de kevers niet tegen zijn bestand. Het is belangrijk om dit te doen voordat zij eitjes kunnen leggen.
  29. Stop beschadiging aan de schuur door houtwormen 
   De reden dat bestrijding van de kever moet geschieden voordat zij eitjes kunnen leggen is dat hier houtwormen uit voortkomen. De eitjes worden in houten objecten gelegd in de schuur als gevolg hiervan flinke schade kunnen oplopen. Om houtwormen te bestrijden kun je deze objecten onder meer bevriezen of verhitten.
  30. Mieren uit de schuur weghouden
   Mieren zijn zo klein dat zij zich overal een weg naar binnen kunnen vinden. Zo dus ook een schuur. In sommige gevallen zit er zelfs een mierennest in de schuur. Het weghouden van mieren doe je met behulp van gif. Dit kan bijvoorbeeld in lokdoosjes zitten.

   Ongedierte bestrijden op of in de muur

   Ongedierte bestrijden in muur

  31. Schimmel bestrijden op de muur
   Een ongedierte dat je niet graag op de muur van een woning ziet verschijnen is schimmel. Om deze te bestrijden kan je verschillende huis, tuin en keukenmiddelen gebruiken. Er zijn ook professionele bestrijdingsmiddelen die vaak nog wat effectiever zijn in de bestrijding.
  32. Bestrijding van boktorren die in de muur nesten
   Hoor je een zacht geknaag achter de muur dan kan het zijn dat een boktor zich met de houten constructie aan het voeden is en eitjes aan het leggen is. Het bestrijden van de boktorren in muren is geen makkelijke taak. Een ongediertebestrijder zal bijvoorbeeld proberen de boktor te vergassen.
  33. Houtwormen in houten muren bestrijden
   Boktorren en andere kevers leggen eitjes in onbewerkt hout en hieruit komen houtwormen voort. Deze kleine larven kunnen grote schade aan houten muren aanrichten. Opties voor de bestrijding zijn onder andere vergassen, petroleum en Permethrin.
  34. Bestrijdt zilvervisjes op vochtige muren
   Zilvervisjes zijn kleine insecten die je op een muur kunt zien als de luchtvochtigheid erg hoog is. Hier zijn de zilvervisjes namelijk dol op. Door de luchtvochtigheid kan je hun voortplanting bestrijden. Ook kan je speciale lokdoosjes plaatsen waar de zilvervisjes op af komen en in vast blijven kleven.
  35. Muizen die in de muur nesten bestrijden
   Als je ’s nachts op verschillende plekken achter de muur zacht gerommel hoort dan zouden hier weleens muizen kunnen lopen. Zoek naar plekken waar zij uit hun schuilplaats komen om op zoek naar voedsel te gaan. Hier plaats je dan enkele muizenvallen met wat lokaas.
  36. Van vleermuizen afkomen die in de muur zitten
   Kunnen kleine dieren vanaf de buitenkant van het huis tussen de spouw komen dan is de muur een geschikte plek voor kleine vleermuizen om te nesten. De bestrijding van vleermuizen moet op een diervriendelijke manier gebeuren omdat de vleermuis een beschermde diersoort is. Zonder professionele hulp is dit een onbegonnen taak.
  37. Vogelnesten uit de muur krijgen
   In kleine openingen op de buitenmuur van een huis kunnen vogels hun nest bouwen en hier jongen in voortbrengen. Het gepiep van de jonge vogels kan dan in huis flink wat lawaai veroorzaken. Het verwijderen van een vogelnest moet met de uiterste zorg gedaan worden.
  38. Verwijderen van een wespennest in de muur
   Wespen kunnen hun nest in een kleine scheur van een muur maken. Om de wespen te bestrijden moet het wespennest uit de muur verwijderd worden. Alleen zo kan je de voortplanting van nieuwe wespen stoppen. Is verwijderen onmogelijk dan moeten de koningin van de wespen in het nest bestreden worden.

   Ongedierte bestrijden die meubels beschadigen

   Ongediertebestrijding meubels

  39. Houtworm bestrijden met petroleum of Permethrin
   Houtwormen die in houten meubels leven moeten bestreden worden voordat zij de meubels onherstelbaar beschadigen. Dit kan onder andere gedaan worden door de meubels met Permethrin of pertroleum in te smeren.
  40. Bevriezen en verhitten voor bestrijden houtwormen
   Een andere manier om houtwormen te bestrijden is het bevriezen of verhitten van de meubels waar zij in zitten. Een houtworm kan een sterke daling of stijging van temperatuur niet overleven. Met deze bestrijding moet men wel voorzichtig zijn dat de meubels door het verkoelen of verhitten niet beschadigd raken.
  41. Bestrijdingsmiddelen tegen boktorren
   Boktorren zijn de insecten die de meeste schade aan meubels kunnen aanrichten. Op het moment dat je kleine gaatjes in een meubelstuk ziet dan moeten speciale bestrijdingsmiddelen ingezet worden om de boktorren te bestrijden. Dit kan onder meer petroleum of Permethrin zijn.
  42. Boktorren bestrijden door hen te vergassen
   Bij het bestrijden van boktorren kan ook voor de methode van vergassing worden gekozen. Op deze manier van bestrijding zal je ook de houtwormen van het insect aanpakken. De boktor en de larven zullen omkomen door verstikking bij inademing van het gas.
  43. Kevers bestrijden voordat zij eitjes leggen
   Kevers leggen eitjes in houten meubels waaruit houtwormen komen. Het leggen en uitkomen van deze eitjes moet voorkomen worden anders zullen de keverlarven de meubels gaan beschadigen. Gebruik daarom zo snel mogelijk een spray om de kevers te bestrijden.
  44. Bedwantsen bestrijding in bedden
   Zoals je uit de naam kan opmaken komen bedwantsen het meeste in bedden voor. De insecten hier bestrijden is zeer lastig omdat zij zeer hardnekkig zijn. Het bestrijden van bedwantsen kan onder meer met een hittebehandeling of het gebruik van insecticiden.
  45. Schimmel op meubels bestrijden
   Een hoge luchtvochtigheid is niet goed voor meubels. Niet alleen kunnen meubels door vocht beschadigen, maar hierdoor kunnen ook schimmels de kans krijgen om te groeien. De schimmel op meubels kan je bestrijden met speciale schimmelvretermiddelen.
  46. Bestrijden van vlooien met bestrijdingsmiddelen
   Vlooien komen in de vacht van huisdieren voor. Via de hond kunnen de vlooien ook op gestoffeerde meubels terechtkomen. Op de meubels kan je vlooien bestrijden door deze in te spuiten met bestrijdingsmiddelen.
  47. Meubels laten stomen in strijd tegen vlooien
   Bestrijdingsmiddelen op stoffen meubels spuiten is niet een heel aantrekkelijk vooruitzicht. Een alternatieve manier om de strijd aan te gaan met vlooien is de gestoffeerde meubels te laten stomen. De vlooien zijn namelijk niet bestand tegen de extreme hitte die hiermee gepaard gaat.
  48. Termieten in meubels met boorzuur bestrijden
   Kleine gaatjes in houten meubels kunnen duiden op de aanwezigheid van termieten. De insecten eten het materiaal waardoor gangen in de meubels ontstaan. Deze gangen kunnen ook gebruikt worden in de bestrijding door hier boorzuur in te gieten waardoor de termieten zullen sterven.

   Ongedierte bestrijden in of rond het zwembad

   Ongedierte bestrijden zwembad

  49. Manieren om muggen rond het zwembad te bestrijden
   Muggen zijn dol op stilstaand water. Een zwembad is daarom een perfecte plek voor hen. De vrouwtjesmuggen die ook steken leggen hier hun eitjes in. De muggen bestrijden in het zwembad doe je door chloor aan het water toe te voegen. Ook het afdekken van het zwembad wanneer deze niet gebruikt wordt is effectief.
  50. Waterwantsen in het zwembad bestrijdt je zo
   In het zwembad kunnen verschillende soorten waterwantsen voorkomen. Dit zijn kleine insecten die over het water lopen. De waterwantsen bestrijden kan door middelen aan het water van het zwembad toe te voegen waardoor zij niet meer op het water kunnen overleven.
  51. Watervlooien uit zwembaden krijgen
   Watervlooien zijn kleine beestjes die eigenlijk best een nuttige taak vervullen. Zij zorgen er namelijk voor dat water mooi helder wordt. Zwembadwater wil je ondanks dit toch niet met watervlooien delen. Je moet daarom de vlooien bestrijden met een speciaal bestrijdingsmiddel.
  52. Springstaartjes in een zwembad bestrijden
   Spingstaartjes kunnen onder de juiste omstandigheden zeer snel in aantallen toenemen. Deze omstandigheden kunnen zij rond een zwembad vinden omdat zij van plekken houden waar het vochtig is. Voor het bestrijden van springstaartjes kan je insecticide inzetten. De behandeling moet een aantal keren herhaald worden om ook de larven uit eitjes te bestrijden.
  53. Bestrijding van kakkerlakken bij een zwembad
   Kakkerlakken houden van vochtige plekken. Deze vieze insecten kan je daardoor ook bij een zwembad aantreffen. Omdat het ongedierte zeer onhygiënisch is kan je de kakkerlakken bestrijden door ze in te spuiten met een insectenspray.
  54. Ratten uit zwembaden weghouden
   Veel mensen weten niet dat ratten uitstekende zwemmers zijn. Hoewel dit een wonderlijke vaardigheid is wil je natuurlijk geen baantjes in je zwembad met een rat zwemmen. De ratten bestrijden doe je daarom met het plaatsen van vallen of gif op strategische plekken.

   Ongedierte bestrijden in de slaapkamer

   Ongediertebestrijding zwembad

  55. Hardnekkig probleem van bedwantsen bestrijden
   Bij de slaapkamer denken we aan ons bed en de ongediertesoort die we hierin het meest vrezen is de bedwants. De bijtende insecten zijn een ontzettend hard te bestrijden. Hulp van een ongediertebestrijder is vereist die bedwantsen kan bestrijden met hitte of insecticide.
  56. Muggen bestrijding in de slaapkamer
   Niks kan een nachtrust zo erg verstoren als een zoemende mug naast je oor en een jeukende muggenbult. Is er sprake van een muggenplaag dan zorgt dit voor slapeloze nachten. De ongediertebestrijding kan dan helpen door de bron van de plaag te verwijderen.
  57. Motten bestrijden in de kledingkast
   De kledingmotsoort voedt zich met textiel. Als de motten een weg in je kledingkast hebben gevonden dan kunnen zij daarom kledingstukken beschadigen. Verschillende maatregelen kunnen dit probleem voorkomen. Als de motten er al zijn dan kan je deze effectief bestrijden met een insecticide.
  58. Kever uit houten meubels weghouden
   Heb je een mooi antiek bed of stoel in de slaapkamer staan dan moet je ervoor waken dat kevers hun eitjes in de houten meubels leggen. Spot je toch een kever in de slaapkamer bestrijdt deze dan onmiddellijk met een sterke insectenspray.
  59. Houtwormen bestrijden in de kast of bed
   Heb je de kever niet tegen kunnen houden om eitjes te leggen in je houten bed of kast dan zal je zeer waarschijnlijk binnenkort met houtwormen geconfronteerd worden. Deze keverlarven die zich ingraven in hout zijn te bestrijden met bijvoorbeeld bevriezing of verhitting.
  60. Vlooien kan je zo bestrijden in de slaapkamer
   Vlooien zijn ontzettend goede springers. Zij kunnen daarom makkelijk vanaf je huisdier op het bed of het tapijt op je slaapkamer springen. Spuiten met vergif op de plek waar je slaapt is misschien niet zo’n goed idee. Laat het tapijt of de lakens daarom stomen om de vlooien te bestrijden.
  61. Muizen die je ’s nachts wakker houden bestrijden
   Soms lig je weleens in bed en hoor je op zolder of in de muren zacht getrippel van muizenpootjes. Geen prettig idee en daarom moet je dit bestrijden. Begin met het plaatsen van muizenvallen. Is het probleem te intens laat dan een professional de muizen verdelgen met behulp van een gif.
  62. Bestrijding van zilvervisjes in een slaapkamer
   Is de luchtvochtigheid in de slaapkamer zeer hoog dan kan je last krijgen van zilvervisjes. Het zijn insecten die lijken op kleine visjes en meestal op vochtige muren gezien worden. De bestrijding doe je eerst met een insectenspray. Lucht daarna ook de slaapkamer om de luchtvochtigheid omlaag te krijgen.
  63. Spinnen en webben in een slaapkamer bestrijding
   Last van spinnen in de slaapkamer geeft de meeste mensen een akelig gevoel. De enge kruipers kunnen immers tijdens het slapen bij je in bed kruipen. Om het probleem te bestrijden kan je de spin met de hand vangen of opzuigen in een stofzuiger.

   Ongedierte bestrijden in de badkamer

   Ongedierte badkamer

  64. Schimmel tegengaan in de badkamer
   De badkamer is een vochtige plek waar schimmels van houden. Heb je last van schimmels op muren of plafond dan kan je deze eerst verwijderen met een speciaal schoonmaakmiddel. Daarna moet ook de hoge luchtvochtigheid aangepakt worden.
  65. Snel en effectief van spinnen afkomen
   Spinnen kan je in vrijwel alle kamers van het huis tegenkomen. Zo dus ook de badkamer. Om van dit probleem af te komen is het verwijderen van de spinnenwebben niet voldoende. De spin moet gevangen en buiten het huis gezet worden om nieuwe webben en voortplanting te voorkomen.
  66. Zo kan je motten in de badkamer bestrijden
   Niet alle motten kom je alleen in oude kleding tegen. Sommige soorten weten ook hun weg naar de badkamer te vinden. Hier kan je hen bestrijden door de motten met een spray in te spuiten. Ga ook op zoek naar de voedingsbron die hen naar deze plek heeft gebracht.
  67. Bestrijding van vieze kakkerlakken
   Kakkerlakken kan je uit de gootsteen of het afvoerputje van de douche omhoog zien kruipen. Het duidt op een ophoping van vuil in de afvoer waar zij zich mee voeden. Bestrijden van kakkerlakken doe je onder andere met gif en het oplossen van de ophoping in de afvoer.
  68. Zilvervisjes bestrijdingsmethodes
   Veel insecten houden van vochtrijke plekken zoals de badkamer. Onder deze groep kunnen we ook zilvervisjes rekenen. Een zilvervisje kan zelfs niet zonder de vochtige omstandigheden overleven. Dit is dan ook de sleutel tot een succesvolle bestrijding van zilvervisjes.
  69. Latrinevliegen uit de wc? Bestrijd ze zo
   Komen er uit je wc latrinevliegjes omhoog vliegen? Dan betekent dit dat er organisch materiaal in de afvoerpijp verstopt zit. Dit is namelijk waar de onsmakelijke latrinevliegen zich mee voeden. Bestrijding moet bestaan uit een insectenspray en het oplossen van de verstopping.
  70. Watervlooien in de badkamer bestrijden
   Als er regelmatig water op de vloer van je badkamer blijft staan dan kunnen hier watervlooien in voorkomen. De bestrijding van watervlooien in de badkamer is heel simpel. Zorgen dat er geen water op de vloer of in bad blijft staan en een goede schoonmaakbeurt.

   Ongedierte buiten bestrijden

   Ongedierte buiten

  71.  Mieren buitenshuis bestrijden
   Buitenshuis in de tuin zal je zeker eens met mieren te maken krijgen. Een kolonie mieren kan zonder bestrijding tot enorme proporties uitgroeien en dan flink wat overlast veroorzaken. Om de mieren te bestrijden zoek je hun nest en bestrijdt hun vervolgens met een insectenspray.
  72. Zo kom je van een wespennest af
   Om van overlast van wespen af te komen moet je hun nest lokaliseren. Een wespennest zit meestal in de grond maar kan ook in kieren van de buitenmuur zitten. Met een insecticide moet je vervolgens voorzichtig de wespen bestrijden zodat zij niet overleven in het nest.
  73. Bestrijd bijen buiten je huis
   Omdat bijen kunnen steken moet je bij het bestrijden zeer voorzichtig te werk gaan. Het beste kan je deze taak aan een professionele ongediertebestrijder overlaten. Zij zullen het bijennest opsporen en deze verwijderen.
  74. Een muggenplaag bestrijden doe je zo
   Heb je last van een muggenplaag buiten je huis dan is het slechts een kwestie van tijd voordat de stekende insecten hun weg naar binnen weten te vinden. Dit voorkom je met een snelle bestrijding waarbij de bron van de muggenplaag wordt opgespoord.
  75. Mollen in de tuin met klemmen vangen
   Een mol kan in de tuin buiten je huis behoorlijk wat schade aan de ondergrond aanrichten. Bij het bestrijden van de mollen kan gebruik worden gemaakt van klemmen. Met wat lokaas worden de klemmen bij molshopen geplaatst om de mollen te vangen.
  76. Carbid gebruiken in bestrijding van mollen
   Een zeer effectieve manier van mollen bestrijden is met behulp van carbid. Het poeder dat in gas verandert wanneer het in contact met water komt giet men in de gangen die de mol heeft gegraven. Door water hier bij te gieten en het gat dicht te maken bestrijd je de mollen door verstikking.
  77. Ratten kan je op deze manier bestrijden
   Ratten zijn aan een sterke opkomst bezig in Nederland. In tegenstelling tot muizen zal je ratten eerder buiten tegenkomen. Hier kan je de ratten bestrijden door op strategische plekken rattenvallen te plaatsen. Enige kennis van hun gedrag is hiervoor wel vereist.
  78. Rattengif gebruiken in de strijd tegen ratten
   Als er sprake is van een rattenplaag dan is het plaatsen van vallen niet voldoende om snel van dit probleem af te komen. In dat geval kan je beter gif gebruiken om de ratten te bestrijden.
  79. Kevers buiten bestrijden met insecticide
   Buitenshuis kunnen kevers schade aanrichten aan hout en bladeren van bomen en planten. Je loopt bovendien het risico dat de insecten eitjes in tuinmeubelen leggen waaruit houtwormen komen. Kevers buiten bestrijden doe je met behulp van insecticide.
  80. Motten bestrijden in de buitenlucht
   Motten zijn nachtvlinders en deze zijn er in vele verschillende soorten. De meeste mottensoorten komen veel vaker buiten voor dan binnen in de kledingkast. Zijn de lelijke vlinders van de nacht er in grote getalen dan kan je hen bestrijden met een insectenspray.
  81. Overlast van vogels tegengaan
   Vogels kunnen behoorlijk wat overlast veroorzaken. Zeker wanneer een populatie vogels tot grote aantallen uitgroeit. De moeilijkheid met bestrijden van de overlast van vogels is dat veel soorten beschermd zijn. Je kunt de vogels wel verjagen met bijvoorbeeld het uitzenden van een ultrasoon geluid.

 

Heeft u hulp nodig bij het bestrijden van ongedierte? Neem dan contact op met De Bestrijdingsbrigade.